0

ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ( ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING DELUX HELLAS ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ( ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING DELUX HELLAS ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΣΙΔΟΥ ( ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING DELUX HELLAS ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
0.0/60votes
Voting statistics:
RatePercentageVotes
60%0
50%0
40%0
30%0
20%0
10%0
Click to share thisClick to share this