0

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, STEFANO MATTIELLO ( ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΤΙΕΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ DELUX HELLAS ), ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ, CARLO BREDA ( ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ KERING EYEWEAR )

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, STEFANO MATTIELLO ( ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΤΙΕΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ DELUX HELLAS ), ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ, CARLO BREDA ( ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ KERING EYEWEAR )

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, STEFANO MATTIELLO ( ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΤΙΕΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ DELUX HELLAS ), ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ, CARLO BREDA ( ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ KERING EYEWEAR )
0.0/60votes
Voting statistics:
RatePercentageVotes
60%0
50%0
40%0
30%0
20%0
10%0
Click to share thisClick to share this